TERMENII ȘI CONDIȚIILE STAKEBORG 


Bine ați venit la Stakeborg!                ACTUALIZATE LA DATA DE 11.04.2023


VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII!


Stakeborg SRL, persoană juridică română având sediul în social Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 12-14, Ap. 3, corp A, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15415/2020, Cod Unic de Înregistrare 43328525 („Stakeborg” sau „Partea”) este titularul tuturor drepturilor asupra platformei software (Platforma” sau „Website-ul”) accesibila la adresa URL: www.academy.stakeborg.com.  

Website-ul este o platformă educațională care are oferă servicii de prezentare a noilor Tehnologii Emergente într-un limbaj accesibil persoanelor fără cunoștințe tehnice. 

Stakeborg nu oferă sfaturi investiționale, opinii juridice, fiscale sau contabile, orice referire cu privire la un serviciu, bun, produs, funcționalitate, metodă de investiție, cryptomonedă sau calificare clonabilă, fiscală sau juridică prin intermediul Platformei este realizată strict în scop exemplificativ și informativ, nu pentru luarea unor decizii. Materialele și informatiile prezentate sunt realizate pentru situații standard și nu sunt adaptate vreunei situații particulare. De aceea, inainte de a aplica la situația dumneavoastră particulară orice informatii disponibile pe sau puse la dispozitie de Platformă, trebuie să cereți părerea unui specialist în domeniile respective.

Acești Termeni și Condiții reglementează relația contractuală dintre Utilizatorii Platformei Stakeborg.

Prin accesarea și utilizarea Platformei, utilizatorul confirmă că a citit și a înțeles acești Termeni și Condiții, că este de acord cu aceștia și că îi va respecta integral.

Stakeborg își rezervă dreptul de a aduce modificări, completări și/sau actualizări prezentului document, precum și a oricăror altor informații prezentate în cuprinsul acesteia, ori de câte ori este necesar, ca urmare a intervenirii unor modificări legislative sau ca urmare a unor modificări în activitatea comercială a societății, Utilizatorul fiind informat în acest sens prin afișarea pe Platformă a ultimelor actualizări. Orice astfel de modificări vor intra în vigoare nu mai devreme de paisprezece (14) zile de la data afișării lor, cu excepția modificărilor care vizează noi funcții ale Serviciilor sau a modificărilor efectuate din motive legale, care vor intra în vigoare imediat. Utilizarea în continuare a Serviciului după data la care orice astfel de modificări intră în vigoare constituie acceptarea de către dumneavoastră a noilor Termeni de utilizare.

Stakeborg își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Platforma fără o notificare prealabilă a Utilizatorului. Intr-o atare situație, dacă este cazul, Utilizatorului i se va restitui suma de bani reprezentând partea din abonament rămasă neutilizată pe parcursul perioadei pentru care s-a realizat abonarea. In nicio situație, Stakeborg nu poate fi obligat la plata către vreun Utilizator a unor sume de bani care să depășească în cuantum valoarea abonamentului plătit de respectivul Utilizator.

Dacă Utilizatorul nu este de acord cu acești Termeni și Condiții, acesta are opțiunea de a nu utiliza serviciile puse la dispoziție prin intermediul Platformei

1. DEFINIȚII

În prezentul document, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

„Client” – reprezintă persoanele care au achiziționat Materialele Educaționale comercializate prin intermediul Platformei.

„Cont” - reprezintă în mod colectiv informațiile personale, informațiile de plată și datele de acces utilizate de utilizatori pentru a accesa conținutul și spațiul individual creat pentru acesta în Platformă;

„Conținut”– include toate informațiile disponibile a fi accesate/vizualizate prin intermediul Platformei, inclusiv cele transmise prin orice mijloc de către Stakeborg prin intermediul Platformei, inclusiv dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări grafice, conținut video/audio/text și/sau multimedia, funcțiile tehnice și rezultatele acestora atât individual cât și în ansamblu lor sau codul sursă, orice Materiale Educaționale. Nu fac parte din conținutul Platformei informațiile disponibile prin accesare link-urilor externe Platformei, dar care sunt afișate în cadrul Platformei;

„Facilitățile Adiacente” – reprezintă posibilitatea Clienților de a accesa și alte facilități, funcționalități sau comunități organizate de Stakeborg. 

„Materiale Educaționale” – reprezintă materialele scrise, audio sau video disponibile pe Platforma în mod gratuit sau contra cost. Materialele Educaționale sunt o culegere de informații prezentate în mod structurat, reprezentând exclusiv înțelegerea, opiniile și convingerile Stakeborg și ale Specialiștilor cu privire la noile Tehnologii Emergente;

„Specialiști” - reprezintă persoanele care se bucură de o înaltă reputație și expertiză în domeniul Tehnologiilor Emergente și care au acceptat ca punctul lor de vedere cu privire la noile Tehnologii Emergente să fie înglobat de către Stakeborg în cadrul Materialelor Educaționaledisponibile pe Platformă;

„Servicii” – reprezintă punerea la dispoziția Utilizatorilor, gratuit sau contra cost, a Materialelor Educaționale precum și accesul al Facilitățile Adiacente.

„Tehnologiile Emergente” – reprezintă noile tehnologii din domeniul IT, inclusiv dar fără a se limita la tehnologia Blockchain, tehnologia Cryptomonedelor, AI – Artificial Intelligence, Fintech sau Metaverse;

„Utilizator” sau „Partea” – reprezintă orice persoană care accesează și/sau utilizează Platforma, precum și Conținutul și/sau serviciile oferite prin intermediul acesteia; 

2. MATERIALELE EDUCAȚIONALE OFERITE DE CĂTRE STAKEBORG

Prin intermediul Platformei, Stakeborg pune la dispoziția Utilizatorilor Materialele Educaționale în vederea informării și promovării noilor Tehnologii Emergente.

Prin accesarea Materialelor Educaționale Utilizatorul intră într-o relație contractuală directă cu Stakeborg și se obligă în mod expres să respecte integral toate prevederile acestor Termeni și Condiții.

Materialele Educaționale reprezintă o colecție de idei, păreri, concepte, percepții și prezumții ale Stakeborg și ale Specialiștilor cu privire la noile Tehnologii Emergente, fără valoare de adevăr, disponibile Utilizatorilor în scop pur informativ și educațional.

Utilizatorii înțeleg și își asumă în mod expres faptul că Serviciile și Materialele Educaționale nu au valoare absolută de adevăr astfel încât se obligă să nu ia nicio decizie pe baza informațiilor disponibile în cadrul Platformei. 

În vederea accesării Serviciilor, este necesară îndeplinirea cumulativă de către Utilizator a următoarelor condiții:

 1. crearea unui Cont pe Platformă, furnizând informațiile solicitate în mod corect și complet;

 2. acceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizator;

 3. selectarea Serviciilor dorite;

 4. achitarea prețului afișat pe Platformă pentru fiecare Serviciu în parte;

 5. exprimarea intenției exprese a Utilizatorului de a primi Materialele Educaționale.

După crearea Contului, fiecare Utilizator va primi un e-mail de confirmare cu informațiile necesare privind Serviciile disponibile la acel moment.

Accesarea Platformei și a Materialelor Educaționale nu presupune utilizarea unor echipamente tehnice deosebite, accesul putând fi asigurat prin intermediul oricărui browser de internet. Utilizatorul este responsabil pentru toate efectele ce decurg din alegerea browser-ului utilizat, inclusiv, dar fără a se limita la setările, securitatea sau modalitatea de interacțiune oferită de browser-ul ales pentru conexiunea la Platformă. 

Serviciile oferite prin intermediul Platformei sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală și non-comercială de către Utilizator, astfel încât acesta nu are permisiunea de a înregistra, capta, în orice mod, vinde, folosi, copia, afișa, salva sau reproduce orice conținut sau informație, software, sau servicii disponibile pe Platforma în scop comercial sau în orice alt scop decât cel personal.

Suplimentar față de Materialele Educaționale contra cost, Platforma pune la dispoziția utilizatorilor, cu titlu gratuit, fără a fi necesară crearea unui cont, diverse materiale informative precum materiale grafice, conținut video/audio/text și/sau multimedia, materiale față de care Utilizatorii au  aceleași obligații.

3. PRESTAREA SERVICIILOR 

     Serviciile constau în livrarea de către Stakeborg de Materialele Educaționale către Utilizatori.             Materialele Educaționale reprezintă conținut digital care nu este livrat pe un suport material.

Livrarea Materialelor Educaționale se realizează direct în Contul Utilizatorului deschis în cadrul Platformei. La cererea expresă a Utilizatorului, Stakeborg poate livra Utilizatorului un transcript al Materialelor Educaționale, în format digital, la adresa de e-mail utilizată pentru crearea Contului.

Plata Serviciilor constând în livrarea și accesul la Materialele Educaționale se va realiza de către Utilizator online, în mod securizat, potrivit metodei de plată aleasă de către Utilizator, prin intermediul unui procesator terț de plăti, direct în conturile Stakeborg. 

Metode de plată existente:

i. Abonament lunar: $25/ lună

ii. Abonament trimestrial: $60/ trimestru

iii. Abonament anual: $199/ an


Factura aferentă plății va fi transmisă pe adresa de e-mail a Utilizatorului și va fi disponibilă și în Contul acestuia pe Platformă.

4.  DREPTUL DE RETRAGERE DUPĂ ACHIZITIONAREA MATERIALELOR EDUCAȚIONALE

Materialele Educaționale sunt livrate în format digital prin afișarea acestora în Contul Utilizatorului din Platformă.

Deși potrivit dispozițiilor art. 16, alin (1), lit. m) din Ordonanță de urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, furnizarea de conținut digital oferită de Stakeborg este exceptată de la dreptul de retragere, Stakeborg oferă totuși Utilizatorilor săi opțiunea de a se retrage din acești Termeni și Condiții, fără a fi nevoie să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri, daca Utilizatorii notifică acest lucru către Stakeborg, la adresa de e-mail [email protected], în termen de 3 luni calendaristice de la data livrării respectivelor Materiale Educaționale. 

5. DESPRE UTILIZATORI ȘI CONDIȚII DE VÂRSTĂ

Orice persoană interesată poate beneficia de Serviciile puse de la dispoziție de către Stakeborg cu respectarea dispozițiilor Termenilor și Condițiilor. 

Este interzisă utilizarea Platformei de către minorii sub 18 ani. În situația în care aveți sub 18 ani, vă rugăm să nu încercați să vă creați cont sau să utilizați Serviciile oferite prin intermediul Platformei.

6. CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI

Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul își asumă următoarele obligații:

 1. să comunice informațiile solicitate, în mod corect și complet, precum și să realizeze din proprie inițiativă actualizarea acestora atunci când este cazul;

 2. să nu înstrăineze Contul, respectiv să nu comunice datele de autentificare aferente acestuia niciunui terț și să nu permită în niciun mod accesul unei alte persoane la Contul propriu;

 3. să utilizeze Serviciile oferite și Contul într-un mod corespunzător, respectiv în conformitate cu scopul pentru care acestea sunt oferite;

 4. să achite contravaloarea Serviciilor achiziționate;

 5. să informeze de urgență Stakeborg în cazul în care suspectează că persoane neautorizate au accesat contul său, respectiv dacă este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al Stakeborg. 

 6. să păstreze într-un mod sigur datele de acces la Cont și să nu divulge altor persoane datele sale de acces;

 7. Conturile Utilizatorilor sunt individuale și în nicio situație nu pot fi folosite de către alte persoane în afară de titularul acestora. 

Este strict interzisă:

 1. participarea sau accesul mai multor persoane la Servicii, utilizând același cont de Utilizator. 

 2. utilizarea unui limbaj obscen sau vulgar, trimiterea de conținut abuziv, amenințător, hărțuitor, defăimător, sexist sau rasist, precum și trimiterea de conținut care este destinat să promoveze sau să incite la violență.

 3. utilizarea Platformei pentru comunicarea în masă și neautorizată, cum ar fi pentru a emite emailuri de tip „spam” sau „junk”.

Utilizatorul recunoaște dreptul Stakeborg de a monitoriza orice comunicare făcută prin intermediul Platformei, precum și posibilitatea reținerii de copii ale acestora.

Utilizatorul poate solicita în orice moment, prin transmiterea unui e-mail la adresa [email protected] dezactivarea Contului. Dezactivarea Contului nu oferă dreptul Utilizatorului de a solicita rambursarea taxelor achitate pentru achiziția Serviciilor.

Stakeborg are dreptul de a șterge Conturile Utilizatorilor care nu au accesat Platforma pe o perioadă mai mare de 12 luni. Utilizatorul va fi informat în prealabil, cu privire la această măsură prin e-mail.

Stakeborg are dreptul de a suspenda, cu efect imediat, furnizarea de Servicii în cadrul Platformei, de a dezactiva Contul unui Utilizator și/sau de a interzice accesul la Platformă, fără rambursarea sumelor plătite, în cazul în care Utilizatorul a încalcă dispozițiile Termenilor și Condițiilor.

7. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cu excepția cazurilor în care se indică în mod expres contrariul, Conținutul Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări grafice, conținut video/audio/text și/sau multimedia, funcțiile tehnice și rezultatele acestora atât individual cât și în ansamblu lor sau codul sursă, orice Materiale Educaționale sunt proprietatea exclusivă a Stakeborg, care păstrează toate drepturile ce decurg din acestea.

Prin intermediul acestor Termeni și Condiții, Stakeborg acorda Utilizatorilor un drept de utilizare a Platformei și Conținutului exclusiv pentru scopul Serviciilor, pe durata de utilizare a Platformei de către Utilizator, fără limitare de teritoriu (worldwide).

Utilizatorului nu îi este permisă captarea, copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea Conținutului în orice alt context decât cel original intenționat de către Stakeborg, utilizarea Conținutului în afara Platformei, precum și permiterea sau participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, cu excepția cazului în care se indică în mod expres contrariul sau Utilizatorul primește acordul scris expres al Stakeborg.

Stakeborg nu este responsabil pentru modalitatea în care Utilizatorii sau alte terțe părți utilizează Conținutul fără înștiințarea și acordul prealabil al acestuia.

Orice Conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces, prin orice mijloc, inclusiv cele transmise prin e-mail acestuia, se află sub incidența acestor Termeni și Condiții, în cazul în care respectivul Conținut nu este însoțit de un acord de utilizare distinct și valid încheiat cu Stakeborg.

În cazul în care Stakeborg conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza un anumit Conținut, sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, acest drept are în vedere exclusiv numai acel Conținut definit în acord, numai pe perioada existenței acestuia pe Platformă sau, după caz, pe perioada indicată în acord, conform condițiilor definite.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres prin prezentul document sau prin acordul de Utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. Încălcarea prezentei secțiuni conferă dreptul Stakeborg de a demara măsurile legale care se impun împotriva utilizării neautorizate a Conținutului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse Stakeborg. 

Utilizatorul înțelege faptul că încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală ale Stakeborg asupra Conținutului sau asupra Platformei constituie infracțiune.

8. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să parcurgeți și să luați la cunoștință conținutul politicii de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a Stakeborg referitoare la Serviciile prestate prin intermediul Platformei.

9. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul înțelege și este de acord că nici Stakeborg, nici Specialiștii, reprezentanții sau angajații acestora nu pot fi responsabili pentru: 

 1. orice pierderi directe sau indirecte cauzate de folosirea în orice mod a Serviciilor, informațiilor, Materialelor Educaționale sau a Conținutului oferite prin intermediul Platformei sau cu depășirea limitelor prevăzute în cuprinsul Termenilor și Condițiilor;

 2. orice deficiențe ce pot interveni în oferirea Serviciilor, deficiențe cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Stakeborg, inclusiv cele cauzate prin furnizarea incorectă sau incompletă a unor informații de către Utilizator;

 3. situațiile în care Platforma nu funcționează în parametri normali, afișează diverse erori sau nu poate fi accesată de către Utilizator, pe o perioadă nelimitată de timp, din motive tehnice;

 4. pagubele produse ca urmare a divulgării de către Utilizator către orice terț a informațiilor sale confidențiale, inclusiv a datelor de autentificare, în afara relației directe cu Stakeborg, ca urmare a înregistrării în cadrul Platformei prin crearea unui Cont. 

Utilizatorul înțelege și recunoaște că este singurul responsabil și își asumă întreaga răspundere pentru utilizarea Platformei, a Conținutului și oricăror alte informații accesibile prin intermediul Platformei, exonerând Stakeborg sau Specialiștii de orice responsabilitate sau pierdere pe care ar putea să o sufere, indiferent de natura și întinderea acesteia, în limita premisă de legea aplicabilă. 

Nicio parte nu răspunde pentru exactitatea, integritatea și corectitudinea Conținutului Platformei sau a Materialelor Educaționale, inclusiv, dar fără a se limita la: modalitatea de afișare, calitatea, conținutul, acuratețea sau actualitatea informațiilor. 

Utilizatorul va selecta cu atenție informațiile transmise Platformei sau în mediile la care are acces ca urmare a achiziționării Serviciilor oferite de Stakeborg prin intermediul Platformei. Utilizatorul este responsabil pentru toate datele sau informațiile comunicate Stakeborg prin intermediul Platformei.

10. FRAUDA

Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț a informațiilor sale confidențiale, inclusiv a datelor de autentificare ale Contului, în afara relației directe cu Stakeborg, ca urmare a înregistrării în cadrul Platformei prin crearea unui Cont. 

Stakeborg declină orice responsabilitate în situația în care Utilizatorul este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al Stakeborg

Utilizatorul este obligat să comunice de urgență cu reprezentații Stakeborg, prin utilizarea adresei [email protected] în cazul în care suspectează că persoane neautorizate i-au accesat Contul, respectiv dacă este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al Stakeborg.

Stakeborg nu este responsabilă pentru prejudiciile suferite de Utilizatori ca urmare a interacțiunii cu terți care pretind direct, indirect sau prin mijloace frauduloase că sunt reprezentanții Stakeborg sau cu persoanele cu care aceștia interacționează pe canalele de comunicare la care au acces ca urmare a prestării Serviciilor de către Stakeborg. 

Reprezentanții Stakeborg nu vor folosi niciodată adrese de comunicare personale sau care nu aparțin numelui de domeniu ”stakeborg.com”. Reprezentanții Stakeborg nu vor solicita niciodată Utilizatorilor datele de acces la e-mail-ul personal, la Contul înregistrat pe Platformă sau informații privind metodele de plată, ori după caz refacerea unor plăți privind Serviciile.

Următoarele acțiuni vor fi considerate tentativă de fraudare a Platformei, Stakeborg rezervându-și dreptul de demara orice măsuri necesare, inclusiv măsuri legale împotriva persoanelor care le săvârșesc: 

 1. accesul neautorizat la Platforma, la Conturile sau serverele Stakeborg;

 2. alterarea sau modificarea conținutului Platformei sau a oricărei corespondențe dintre Utilizator și Stakeborg, indiferent de forma acesteia;

 3. afectarea performanțelor Platformei sau serverelor Stakeborg;

 4. accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, a Conținutului expediat prin orice mijloc de către Stakeborg către Utilizator prin intermediul Platformei, atunci când acesta nu este destinatarul legitim al Conținutului.  

11. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră exonerează de răspundere Partea care o invocă, dar numai în măsura și pentru perioada în care Partea este împiedicată sau întârziată să-și execute obligațiile din pricina situației de forța majoră. Pentru scopul acestei clauze, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința Părților, absolut imprevizibil și insurmontabil, apărut după intrarea în vigoare a acestui contract și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

Partea care invocă forța majoră va notifica cealaltă Parte, în scris, în termen de 5 zile calendaristice de la apariția situației de forța majoră și va dovedi cazul de forță majoră în termen de 30 zile calendaristice, pe bază de documente justificative. Încetarea situației de forță majoră va fi notificată în scris celeilalte Părți într-un termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice de la data încetării. 

La primirea notificării menționate mai sus, Părțile se vor consulta de îndată și vor hotărî în termen de 48 de ore asupra acțiunilor și măsurilor ce trebuie întreprinse în scopul limitării sau depășirii situației de forța majoră. 

Pentru nerespectarea obligației de notificare a apariției cazului de forță majoră, Partea căreia îi revenea această obligație va răspunde pentru prejudiciile pe care cealaltă Parte le-ar fi putut evita dacă ar fi fost anunțată în termen. 

Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la producere, evenimentul de forță majoră nu încetează, Părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prestării serviciului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

12. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Prezentul document va fi guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

Orice dispută care ar putea să apară între Utilizator și Stakeborg se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens. 

Dacă nu se ajunge la un acord pe ale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din București.

13. CONTACT

Pentru orice comunicări ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected].

14. DISPOZIȚII FINALE

Stakeborg își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau link-uri către alte pagini web pe oricare pagină a Platformei, cu respectarea legislației în vigoare și a drepturilor și libertăților Utilizatorilor. 

Platforma poate conține link-uri către alte website-uri. 

Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel, aceste website-uri nu sunt sub controlul Stakeborg. 

Stakeborg nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor website-uri și nu își asumă răspunderea pentru vreo formă de pierdere sau daune care rezultă din utilizarea acestora. Includerea unui link către un alt website pe Platformă nu implică nicio aprobare a acelor website-uri sau a titularilor drepturilor asupra acelor website-uri. 


***